การเดินทางไปวัดเชิงเลน

1. รถประจำทาง สาย ๑๘ (อนุสาวรีย์ - ท่าอิฐ) ลงที่ตลาดท่าอิฐ และนั่งรถสองแถว (วัดเชิงเลน - พระนั่งเกล้าฯ) เข้าถึงวัดฯ

2. ลงเรือที่ท่าน้ำปากเกร็ด หรือท่าน้ำกรมชมประทานปากเกร็ด หรือท่าเรือวัดตำหนักใต้ สนามบินน้ำ ใกล้กระทรวงพาณิชย์ ส่งที่วัดเชิงเลน

3.รถส่วนตัวสามารถนำมาจอดในวัดได้

สอบถามเส้นทาง ได้ที่
วัดเชิงเลน หมู่ ๘ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐๒ ๕๒๕ ๘๐๖๐ และ โทร. ๐๘๙ ๐๒๙ ๑๑๘๙