Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ชื่อเพลง :
จำนวนผู้ฟัง ณ ปัจจุบัน :

ประโยชน์ของ ลูกดิ่ง Pendulum

มนุษย์ทั้งหลาย ทุกชาติ ศาสนา พยามอย่างยิ่งที่จะหาวีธีติดต่อกับอำนาจที่มองไม่เห็น เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  หลาย ๆ ความเชื่อ หลาย ๆ ลัทธิ ก็มีวิธีติดต่อไม่เหมือนกัน  เช่น การเสี่ยงทอดเบี้ย, การปฏิบัติสมถะภาวนา (นั่งทางใน), การถามไพ่, การเข้าทรง เป็นต้น  ในวิธีติดต่อสื่อสารต่าง ๆ นี้ การใช้ลูกดิ่งเพนดูลั่ม ก็เป็นหนึ่งในวิธีเหล่านั้น

ลูกดิ่ง (Pendulum) เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ใช้ลูกดิ่ง กับ จิตสำนึก (ชาวพุทธเรียกว่า เทวดา) เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ   ศาสตร์นี้มีขึ้นมามากกว่า 5 พันปีมาแล้ว  มีใช้ทั้งในเขตสุวรรณภูมิ และ ตะวันตก

ข้อดีของการใช้ลูกดิ่ง

1. ฝึกได้ง่าย ด้วยระดับสมาธิเพียงแค่ขณิกสมาธิ+อุปจารสมาธิเท่านั้น   ถ้าเทียบกับการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิธีอื่น เช่น การนั่งทางในถอดจิต (สมถะภาวนา) ซึ่งต้องใช้สมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิ (ฌาน 4) เป็นการยากสำหรับคนทั่วไป และ ยังเสี่ยงต่ออาการจิตเพี้ยนกู่ไม่กลับ, หรือ หากเทียบกับไพ่ยิบซี ซึ่งต้องมีความรู้ ความจำมากกว่าวิชาลูกดิ่ง  ด้วยข้อเด่นนี้ ทำให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งขอให้เพียงแค่ไม่มีความผิดปกติทางสมอง (ปัญญาอ่อน) ก็สามารถฝึกลูกดิ่งให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาที  ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิความรู้ใด ๆ  เพียงแต่มีศรัทธาที่จะฝึกเท่านั้น  การใช้สมาธิเพียงเล็กน้อย เทียบเท่ากับการอ่านหนังสือ ทำให้ผู้ใช้เพนดูลั่ม ไม่ต้องกลัวว่าจิตจะหายไปไหนหรือกลัวถูกครอบงำโดยสิ่งอื่น

2. อายุเท่าไหร่ก็ฝึกได้  ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป จนถึง 70 ปี

3. สะดวก อุปกรณ์พกใส่กระเป๋าได้  สามารถใช้ลูกดิ่งได้ในพื้นที่แคบ ๆ  ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะยืน นั่ง หรือ นอน หรือ อยู่ในที่ชุมชน ก็สามารถหยิบลูกดิ่งมาทำนายได้อย่างฉับไว (ใช้เวลา start up อุ่นเครื่องสมาธิ เพียงแค่ 10-15 วินาที)

4. เป็นศาสตร์ที่ทำนายแขนงใดก็ได้  ไม่ว่า สุขภาพ, ความรัก, การค้าขาย, การงาน, โชคชะตา, การเงิน, หาของที่หายไป, ทดสอบพระเครื่อง เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้  ดูได้ทั้ง เหตุการณ์ ในปัจจุบันที่อยู่ไกลมองไม่เห็น, อดีต, อนาคต, ชาติที่แล้ว (วิธีการใช้ ขอให้อ่านในหมวด “วิธีการฝึกลูกดิ่ง”)

การมีวิชาลูกดิ่งติดตัว หมายถึงการมีความสามารถพิเศษเหนือคนทั่วไป  เสมือนมีเทวดาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิต สามารถช่วยเหลือตัวเอง และ ผู้อื่นให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ  ทั้งยังมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนรอบข้าง  เป็นกุศโลบายให้เราได้เจริญพรหมวิหาร 4 เผื่อแผ่ให้กับคนอื่น ๆ ในสังคม

Free blog counter


 
Copyright © 2008, pendulumthai.com All rights reserved