สั่งซื้อ หนังสือนิยาย 'หมอเถื่อน' รวมเล่มฉบับแรก ราคา 380 บาท

“หลวงพ่อ ฯ ได้เทศน์ให้ฟังว่า...

...ตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.สองพันห้าร้อย เป็นต้นมา คนที่มีอภิญญาสะสมในอดีตได้มาเกิดในโลกนี้จำนวนมาก  อาจจะเรียกได้ว่า เป็นยุคของอภิญญา  เริ่มด้วยเศษอภิญญาเล็กน้อย  คนเหล่านี้จะมีความสามารถทางจิต มีลางสังหรณ์ สนใจในเรื่องลี้ลับ ติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น 

ต่อมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเป็นต้นมา กลุ่มที่เคยสะสมอภิญญาใหญ่ก็ได้มาเกิดเป็นจำนวนมากขึ้น 

อภิญญาใหญ่ คือ มีความสามารถเทียบเคียงอภิญญาหก แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ 

คนเหล่านี้มาเกิดในทุกประเทศ  ฆราวาสธรรมดาหลายท่านจะมีความรู้อภิญญามากกว่าสมณเพศ  ฆราวาสที่ได้ฌาณสมาบัติจะมีดาษดื่นอยู่ทั่วไป  เมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เขาก็จะศึกษาค้นคว้า และ ปฏิบัติทางด้านอภิญญาเพื่อต่อยอดจากของเดิมที่สะสมมาแต่ในอดีต  แต่คงจะไม่มีประเทศใดในโลกนี้อีกแล้ว ที่เป็นที่รองรับของเหล่าคนสะสมอภิญญาได้มากเท่าประเทศไทย เพราะ ในอดีต คนที่สั่งสอนอภิญญาให้กับพวกเขาเหล่านั้น คือ พระอริยสงฆ์ทรงอภิญญาในศาสนาพุทธ  เมื่อเคยได้ผูกพันในศาสนาพุทธแล้ว  พวกเขาเหล่านั้นก็จะมาเกิดในดินแดนที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองที่สุด

บัดนี้ เวลาได้ผ่านจากปีพอศอสองพันห้าร้อยมาห้าสิบกว่าปี  คนเหล่านี้เริ่มมีอายุอยู่ในวัยที่มีบทบาททางสังคม  เราจึงไม่แปลกใจเมื่อเห็นว่าโลกยุคใหม่ที่ล้ำหน้าในเรื่องเทคโนโลยี แต่กลับมีชาวโลกจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่สนใจทางด้านพลังจิต สิ่งลี้ลับ วิญญาณ เรื่องเหนือธรรมชาติ   โทรทัศน์จะมีรายการประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น เพราะกลุ่มคนที่มีอภิญญาสะสมมาก่อนอยู่แล้ว เขาเองได้เคยปรารถนาอภิญญาสมาบัติไว้ในอดีต ถึงแม้จะจำความไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ผลบุญเก่าที่สะสมก็จะเอื้อให้คนเหล่านี้ มีความสามารถพิเศษได้ง่ายกว่าคนอื่น สนใจติดตามเรื่องของอภิญญา และ เผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยไม่มีใครบังคับ

การได้ตาทิพย์ ระลึกชาติ พูดคุยกับวิญญาณ และ เทวดา  ติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น จะเป็นแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ  แต่ทุกคนจะรู้ หรือ ไม่รู้ ก็ตาม สุดท้าย ก็จะนำความสามารถนั้นเพื่อก้าวข้ามขั้นไปค้นพบอาสวักขยญาณ… ญาณที่ตัดอาสวะกิเลสได้เป็นสมุทเฉทปหานได้เร็วกว่าผู้อื่น

ด้วยความที่เชื่อมั่นในคำสั่งสอน และ คำทำนายของหลวงพ่อ ฯ  ผมจึงขอทำการเปิดสถาบันเป็นทางการในวันนี้ ใช้ชื่อสถาบันชั่วคราวว่า 'อภิญญาฆราวาส'

ถึงแม้วันนี้สถาบันจะเปิดโดยยังไม่มีผู้บริหาร  แต่ภายในไม่ถึงสองปีนับจากนี้  จะมีฆราวาสผู้ทรงอภิญญามาเป็นผู้นำ ตั้งชื่อสถาบันใหม่ และ ดำเนินการพัฒนาสถาบัน อนาคตจะ มีประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากสถาบันนี้เพื่อดับทุกข์ได้อย่างมากมาย”

******************************************************************************************

 

อ่านหน้าต่อไป >

กลับขึ้นด้านบน